de rechtsbescherming

zelfst.naamw. (v.)

(tegenover de overheid:) het geheel van mogelijkheden in een samenleving om (achteraf) op te komen tegen besluiten en handelingen van overheidsorganen


Bron: WikiWoordenboek.

3 definities op Encyclo
  1. Maatschappijleer burgers worden beschermd tegen een te grote overheidsmacht en tegen willekeur door de overheid.
  2. Fr: la protection juridique arbeidsrecht bescherming door vooral de wet en de rechtspraak van een bepaalde positie in een rechtsverhouding. Bijv. wer…
  3. arbeidsrecht bescherming door vooral de wet en de rechtspraak van een bepaalde positie in een rechtsverhouding. Bijv. werknemers en huurders geniete…
Toon uitgebreidere definities