consolideren

werkw.
Uitspraak:  [kɔnsoli'derə(n)]
Herkomst:  «Latijn
Vervoegingen:  consolideerde (verl.tijd )
Vervoegingen:  heeft geconsolideerd (volt.deelw.)

1) samenvoegen tot één balans van de activa, passiva, baten en lasten van verschillende onderdelen van een of meer organisaties
Voorbeelden:  `geconsolideerde balans`,
`geconsolideerde winst- en verliesrekening`

2) een schuld op korte termijn omvormen tot een schuld op lange termijn financieel

3) vaste, stevige vorm laten aannemen
Synoniem:  bestendigen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bestendigen verstevigen

10 definities op Encyclo
  • 1) Bestendigen 2) Duurzaam maken 3) Verstevigen
  • Abstract: Bij woordenschatonderwijs: Inoefenen van een woord en de betekenisaspecten ervan.
  • bestendigen, laten voortduren, duurzaam maken - Woordfeit: Het is niet moeilijk om in consolideren het woord solide `stevig, vast` te herkennen. Het Latijnse consolidare ...
  • Cijfers samenvoegen van onderdelen van een of meer organisaties
  • duurzaam maken Jaar van herkomst: 1351 (HWS )
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    consolideren (hecht en duurzaam maken)