re-engineeren

werkw.
Afbreekpatroon:  re - en - gi - 'nee - ren
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  re-engineerde (verl.tijd )
Vervoegingen:  gere-engineerd (volt.deelw.)

herstructureren
Voorbeeld:  `een kwaliteitssyteem re-engineeren `
Synoniem:  verbeteringsmogelijkheden uitwerken