I verluidt

Uitspraak:  [vərˈlœyt]

Naar verluidt  (volgens wat er wordt gezegd) `Naar verluidt wordt hij de nieuwe directeur.`

© Kernerman Dictionaries.