ratelen

werkw.
Uitspraak:  [ˈratələ(n)]
Vervoegingen:  ratelde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gerateld (volt.deelw.)

1) achter elkaar korte, harde geluiden maken
Voorbeeld:  `Een koets ratelt over de keien.`

2) snel praten
Voorbeeld:  `Hij ratelde maar door.`
Synoniem:  kletsen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
babbelen klepperen kletsen kwebbelen

3 definities op Encyclo
  • snel achter elkaar een aantal harde geluiden maken vb: om zeven uur ratelt de wekker veel en snel praten vb: wat kunnen die vrouwen ratelen, zeg
  • 1) Babbelen 2) Doordraven 3) Druk babbelen 4) Druk praten 5) Geluid van een slang 6) Kakelen 7) Klepperen 8) Kletsen 9) Kwebbelen 10) Kwekken 11) Kwetteren 12) Lawaai mak...
  • korte harde geluiden maken Jaar van herkomst: 1569 (WNT ratelen I )
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    ratelen (houten klepper; orgaan van de ratelslang; mond, babbel)