het rampenplan

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  rampenplannen
Verbuigingen:  rampenplannetje

een door een overheid of organisatie beschreven methodiek die gehanteerd moet gaan worden na het optreden van een ramp


Bron: WikiWoordenboek.

5 definities op Encyclo
  1. De overheid is verplicht voor een kerncentrale evenals voor iedere andere groot-technische installatie --- chemische fabriek, raffinaderij, opslagterrein van tanks --- en...
  2. Een gemeentelijk organisatieplan waarin is aangegeven hoe in het geval van een ramp, of een dreigende ramp gehandeld dient te worden om tot een doelmatige bestrijding van...
  3. 1) Noodplan 2) Op schrift gezette handelingswijze bij onheil
  4. Eng: contingency plan - plan van maatregelen, procedures en een verdeling van verantwoordelijkheden dat wordt toegepast bij een ramp. Bijv. een plan wa…
  5. Een rampenplan is een door overheid of organisatie beschreven methodiek die gehanteerd moet gaan worden na het optreden van een ramp. Een rampenbestrijdingsplan is een p...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met rampenplan:
rampenplannen