het proces-verbaal

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [prosɛsvər'bal]
Verbuigingen:  processen-verbaal (meerv.)

officieel verslag van wat iemand tegen de politie heeft gezegd
Voorbeeld:  `een proces-verbaal opmaken`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
akte protocol

Taaladvies
Processen-verbalen / proces-verbalen / processen-verbaal: Is het meervoud van proces-verbaal processen-verbalen, proces-verbalen of processen-verbaal?

15 definities op Encyclo
  1. 1. Schriftelijk verslag van hetgeen op rechtszittingen aan de orde is gekomen. 2. Officieel schriftelijk verslag van politieambtenaren met feiten die ze hebben waargenome...
  2. Officieel schriftelijk verslag van politieambtenaren met feiten die ze zelf hebben waargenomen en met verklaringen die ze hebben opgetekend uit de mond van verdachten of ...
  3. Op schrift gestelde verklaring van een opsporingsambtenaar over door hem waargenomen feiten of omstandigheden.
  4. • [juridisch] de akte waarmee een overheidsambtenaar verslag uitbrengt over wat hij in de uitoefening van zijn functies heeft verricht. (+audio)
  5. Gebruikt voor: bekeuringen pv Meer specifiek: Proces-Verbaal Minderjarige Minder specifiek: opsporing (juridisch) Zie ook: bedrijfsprocessensysteem discretionaire bevoegd...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
proces-verbaal (ambtshalve opgemaakt verslag)