het proces-verbaal

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [prosɛsvər'bal]
Verbuigingen:  processen-verbaal (meerv.)

officieel verslag van wat iemand tegen de politie heeft gezegd
Voorbeeld:  `een proces-verbaal opmaken`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
akte protocol

Taaladvies
 1. Is het meervoud van proces-verbaal processen-verbalen, proces-verbalen of processen-verbaal? Zie Processen-verbalen / proces-verbalen / processen-verbaal
 2. Schrijf je proces-verbaal met een koppelteken? Zie proces-verbaal / proces verbaal


12 definities op Encyclo
 • Akte waarbij een bevoegde functionaris verslag doet.
 • Def.: vastlegging of schriftelijke verklaring omtrent de constatering en de toedracht van een vermeend strafbaar feit.
 • Officieel schriftelijk verslag van politieambtenaren met feiten die ze zelf hebben waargenomen en met verklaringen die ze hebben opgetekend uit de mond van verdachten of ...
 • 1. Bekeuring. Akte van een opsporingsambtenaar betreffende de vaststelling van een overtreding. 2. Ambtelijk verslag van een terechtzitting, opgemaakt en ondertekend door...
 • • [juridisch] de akte waarmee een overheidsambtenaar verslag uitbrengt over wat hij in de uitoefening van zijn functies heeft verricht. (+audio)
 • Toon uitgebreidere definities

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  proces-verbaal (ambtshalve opgemaakt verslag)