het protocol

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [proto'kɔl]
Verbuigingen:  protocol|len (meerv.)

1) geheel van gedragsregels voor de omgang met vorstelijke en andere hooggeplaatste personen
Voorbeeld:  `Volgens het protocol moet je eerst buigen en mag je daarna de hand schudden.`

2) geheel van regels op een specifiek terrein of onderzoek
Voorbeeld:  `In opdracht van het ministerie is een protocol opgesteld voor het vaststellen van emissies van schadelijke stoffen in de landbouw.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
akte ceremonie ceremonieel

25 definities op Encyclo
  1. Fr: le protocol [internationaal publiekrecht] een bijlage of aanvulling bij een verdrag. In een ~ wordt een deelaspect van het verdrag verder uitgewerk…
  2. gebruiken en regels die aangeven hoe je je moet gedragen vb: de koningin moet zich houden aan het protocol nauwkeurig, letterlijk verslag van wat gezegd of gedaan is vb: ...
  3. Een set met regels over de manier waarop 2 apparaten met elkaar communiceren. In een protocol staat hoe bepaalde boodschappen moeten worden verzonden en hoe ontvangen boo...
  4. (oude rechtstermen:) register van minuten van akten
  5. Een stelsel van afspraken, of een voorschrift over hoe iets gedaan moet worden. In de elektronica meestal om te zorgen dat een ontvanger het signaal van een zender corr...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met protocol:
protocolfetisjismeprotocolfetisjistprotocollairprotocolleerprotocolleerdeprotocolleerdenprotocolleertprotocollenprotocols

Deze woorden eindigen op protocol:
internetprotocolcommunicatieprotocolziekenhuisprotocol

Herkomst volgens etymologiebank.nl
protocol (akte n)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `protocol`.