de overlevering

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ovərlevərɪŋ]
Verbuigingen:  overlevering|en (meerv.)

verhalen en gewoonten die al veel generaties worden doorgegeven
Voorbeeld:  `Volgens de overlevering is Jacobus gestorven in Noord-Spanje.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
folklore mythe traditie

5 definities op Encyclo
  1. verhaal dat steeds weer doorverteld wordt vb: volgens de overlevering ligt daar een schat begraven
  2. 1) Adat 2) Folklore 3) Legende 4) Mythe 5) Paradosis 6) Sage 7) Traditie 8) Traductie 9) Transmissie 10) Van ouder op kind doorgegeven verhaal
  3. [strafrecht] de terbeschikkingstelling van een persoon door de justitiële autoriteiten van de ene lidstaat aan de justitiële autoriteiten van een ande…
  4. Overlevering is een mondeling of schriftelijk vertelde doorgave van geschiedkundige, maatschappelijke of religieuze verhalen over gebeurtenissen, situaties of personen, ...
  5. De méér- of minderlevering van een bestelling, dit wijkt af van de bestelde hoeveelheid exemplaren. Een in de grafische industrie voorkomend verschijnsel ivm. de inschi...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op overlevering:
volksoverlevering

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 98% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `overlevering`.