Synoniemen
agitatie provocatie

4 definities op Encyclo
1) Het publiekelijk aansporen tot het plegen van een strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen de overheid
2) strafrecht: in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden ...
3) Er is sprake van opruiing wanneer een persoon (of een groep personen) omstanders aanspoort om strafbare feiten te begaan. In artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht st...
4) 1) Aandrijving 2) Agitatie 3) Incitatie 4) Ophitsing 5) Opmaking 6) Provocatie
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 91% van de Nederlanders en 79% van de Vlamingen het woord `opruiing`.