mijns inziens

bijwoord

naar mijn mening;
volgens mij
Voorbeelden:  `Dit onderwerp voegt mijns inziens niets toe aan de nieuwsbrief.`,
`Dat heeft m.i. geen enkel effect.`


Taaladvies
Wat is juist: ons inziens of onzes inziens? Zie Ons inziens / onzes inziens