de jurisprudentie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [jyrɪspru'dɛn(t)si]

uitspraken van rechters waaruit blijkt hoe ze denken over de toepassing van bepaalde wetten
Voorbeeld:  `Hierover is nog geen jurisprudentie, want de wet is pas vorig jaar in werking getreden.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
rechtspraak

17 definities op Encyclo
  • Onder jurisprudentie (Latijn: Iuris Prudentia, door de bezigheden van prudentes; adviseurs, experts) wordt in het algemeen verstaan de filosofie, wetenschap en toepassin...
  • Def.: de rechtsopvatting van de rechterlijke macht, zoals die blijkt uit genomen beslissingen.
  • 1) Rechtsgeleerdheid 2) Rechtsopvatting van de rechterlijke macht 3) Rechtspraak 4) Toegepast recht
  • Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - De uitspraken van hogere rechters in vroegere rechtszaken. Deze vormen een leidraad voor rechters.
  • De rechtsleer die door de rechtspraak is gevormd en gehandhaafd en de systematische verzameling van arresten en vonnissen en bewerkingen daarvan. De belangrijkste rechter...
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    jurisprudentie (rechtsopvatting)