mensenrechten

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  mensenrechten

, de fundamentele rechten en vrijheden die alle mensen zouden moeten hebben
Voorbeeld:  `Het land heeft een zeer bedenkelijke reputatie op het gebied van mensenrechten.`


Bron: WikiWoordenboek.

10 definities op Encyclo
  1. rechten die iedere mens zou moeten hebben vb: recht op onderwijs is een van de belangrijkste mensenrechten
  2. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is door de Verenigde Naties in 1948 een serie minimumvoorwaarden opgenomen ten aanzien van het benaderen van mense...
  3. Ook genoemd rechten van de mens of fundamentele rechten. Rechten die ieder mens toekomen en die geacht worden de grondslag te zijn voor alle rechten die door wet en gewoo...
  4. Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Zie Grondrechten. Ook vrijheid van godsdienst, onaantastbaarheid van het lichaam.
  5. aan alle mensen op grond van hun mens-zijn toekomende rechten die dus niet (als grondrechten) op een Grondwet hoeven te steunen Gebruikt voor: rechten van de mens Meer sp...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met mensenrechten:
mensenrechtenschendingenmensenrechtenverdediger