de markteconomie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['mɑrktekonomi]

bestel waarin vraag en aanbod bepalen welke producten worden geproduceerd en waarin de overheid geen rol speelt
Voorbeelden:  `Zelfs in een kapitalistische samenleving is de markteconomie altijd gebonden aan regels.`,
`sociale markteconomie`
Synoniem:  vrijemarkteconomie

© Kernerman Dictionaries.

9 definities op Encyclo
  1. is een mengvorm van economische orde met vooral kenmerken van de vrije markteconomie.
  2. productiemiddelen zijn in handen van particulieren. De markt bepaalt wat er geproduceerd wordt en de prijzen worden bepaald door vraag en aanbod.
  3. Economisch stelstel dat gestuurd wordt door het mechanisme van vraag en aanbod.
  4. We spreken van een markteconomie als het zogenaamde marktmechanisme in deze economie een overheersende rol speelt, wat echter niet automatisch inhoudt dat er sprake is v...
  5. [Aardrijkskunde] Een economisch stelsel waarbij het functioneren van de markt bepaald wordt door het principe van vraag en aanbod en waarbij de rol van de overheid besche...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met markteconomie:
markteconomieën

Deze woorden eindigen op markteconomie:
vrijemarkteconomie