de maling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['malɪŋ]

iemand in de maling nemen  (iemand opzettelijk iets laten geloven dat niet waar is)
daar heb ik maling aan  (dat vind ik onbelangrijk, dat kan me niets schelen)

© Kernerman Dictionaries.

Spreekwoorden en zegswijzen
maling hebben aan (=er zich niets van aantrekken)
maling aan iets of iemand hebben (=ergens niets van aantrekken)
• iemand in de maling nemen (=iemand voor de gek houden)
Naar de spreekwoorden

6 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), schilderij; afbeeldsel; mijmering, onrust; last; het malen; [figuurlijk] in de - (in de war) zijn; in de - komen, op de straa...
  2. (Bargoens, 1914) iemand in de maling (= voor de gek) houden
  3. Spreekwoorden: (1914) Maling hebben aan iemand (of iets) zich om iemand of iets niet bekommeren, om iemand of iets niet geven, iets niet willen doen. De uitdr. moet verge...
  4. beetnemen, voor de gek houden vb: hij neemt me in de maling
  5. •de wijze waarop of de mate waarin iets gemalen wordt of is. •"in de ~ nemen": een grap met iemand uithalen •tweede betekenisomschrijving. •enz.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op maling:
bemaling

Herkomst volgens etymologiebank.nl
maling (het malen; maalstroom van gedachten)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `maling`.