de liberalisering

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [libərali'zerɪŋ]
Verbuigingen:  liberalisering|en (meerv.)

het opheffen van beperkingen door de overheid
Voorbeeld:  `de liberalisering van het openbaar vervoer`

© Kernerman Dictionaries.

5 definities op Encyclo
  1. Het proces van privatisering en deregulering van bedrijven en sectoren.
  2. De invoering van concurrentie tussen energieleveranciers en keuzevrijheid voor klanten. Liberalisering moet leiden tot meer efficiency en maatwerk en een gunstiger verhou...
  3. Beleid waarbij de overheid beperkingen om toe te treden tot de zorgmarkt opheft om zodoende meer concurrentie te bewerkstelligen.
  4. 1) Vrijmaking
  5. Van liberalisering is sprake als de overheid beperkingen om tot een bepaalde markt toe te treden opheft en dus concurrentie toestaat. Sinds de jaren tachtig zijn verschi...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `liberalisering`.