de kwel

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [kwɛl]

water dat onder een dijk door sijpelt en aan de landzijde van de dijk omhoog komt

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
droefenis ellende kommer kruis leed misère ongeluk pijn rouw smart

22 definities op Encyclo
  1. Het uittreden van grondwater aan het maaiveld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren onder invloed van verschillende stijghoogten in een bepaald gebied. Kwelwater kan direct aan ...
  2. Water dat door natuurlijke of kunstmatige hoogteverschillen in grondwaterspiegels door dijken of doorlatende ondergrond in polders terecht komt. Kan plaatselijk aan de op...
  3. Kwel is het uittreden van grondwater, opwaartse stroming van grondwater eindigend aan het oppervlak.
  4. Water dat door natuurlijke of kunstmatige hoogteverschillen onder druk staat en dat daardoor door de ondergrond stroomt en dat plaatselijk aan de oppervlakte kan treden.
  5. uittreden van grondwater.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met kwel:
kweldekweldenkwelderkwelderskwelenkwellenkwellingkwellingenkwelt

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. kwel (bron)
  2. kwel (ellende)
  3. kwel (soort schip)


Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 97% van de Nederlanders en 94% van de Vlamingen het woord `kwel`.