de koopkrachtpariteit

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  koopkrachtpariteiten

wisselkoers die gecorrigeerd is wat betreft het verschil in prijsniveau tussen twee landen.


Bron: WikiWoordenboek.

5 definities op Encyclo
  1. Een ruimtelijke deflator en een omrekenfactor voor valuta die de effecten van prijsverschillen elimineert. Hierdoor is het mogelijk om volumevergelijkingen van component...
  2. Aardrijkskunde de hoeveelheid goederen of diensten die je in een land voor 1 dollar kan kopen
  3. Vormt een mogelijke verklaring voor de wisselkoers van een land. Koopkrachtverschillen van het geld in verschillende landen komen tot uiting in de wisselkoers. Hoge infl...
  4. De leerstelling die zegt dat goederen in ieder land aan eenzelfde prijs verkocht worden. Dit impliceert dat de nominale wisselkoers verschillen in prijspeil weerspiegel...
  5. Koopkrachtpariteit (KKP) wordt ook wel aangeduid met de Engelse term "purchasing power parity" (PPP). Het is een manier om de koopkracht van twee landen te vergelijken. ...
Toon uitgebreidere definities