het kiesrecht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈkisrɛxt]

recht om te stemmen bij verkiezingen
Synoniem:  stemrecht

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bevrijden stemrecht vrijlaten

9 definities op Encyclo
  • recht om te stemmen vb: deze buitenlanders hebben geen kiesrecht
  • Zie actief kiesrecht en passief kiesrecht.
  • Volgens het VN-verdrag (BuPo) houdt het kiesrecht in: deel te nemen aan de behandeling van openbare aangelegenheden, rechtstreeks of door middel van vrijelijk gekozen ver...
  • Kiesrecht betekent dat je bij de verkiezingen mag stemmen (actief kiesrecht) of mag worden gekozen (passief kiesrecht).
  • algemeen kiesrecht: het recht om deel te mogen nemen aan de verkiezingen. belastingkiesrecht: wordt ook wel censuskiesrecht genoemd, alleen de mensen die een bepaald bedr...
  • Toon uitgebreidere definities