het kiesrecht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈkisrɛxt]

recht om te stemmen bij verkiezingen
Synoniem:  stemrecht

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bevrijden stemrecht vrijlaten

9 definities op Encyclo
  1. recht om te stemmen vb: deze buitenlanders hebben geen kiesrecht
  2. algemeen kiesrecht: het recht om deel te mogen nemen aan de verkiezingen. belastingkiesrecht: wordt ook wel censuskiesrecht genoemd, alleen de mensen die een bepaald bedr...
  3. Zie actief kiesrecht en passief kiesrecht.
  4. Volgens het VN-verdrag (BuPo) houdt het kiesrecht in: deel te nemen aan de behandeling van openbare aangelegenheden, rechtstreeks of door middel van vrijelijk gekozen ver...
  5. Kiesrecht betekent dat je bij de verkiezingen mag stemmen (actief kiesrecht) of mag worden gekozen (passief kiesrecht).
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `kiesrecht`.