de inspraak

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  ɪnsprak]

keer dat je je mening mag geven over iets waarbij je betrokken bent
Voorbeelden:  `inspraak hebben op het beleid van de gemeente`,
`inspraak hebben in het onderwijsprogramma`
Synoniem:  medezeggenschap

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
medezeggenschap

10 definities op Encyclo
  • Onder inspraak wordt verstaan: het betrekken van burgers in het algemeen of belanghebbenden in het bijzonder bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van beleid van de ...
  • •de kans om zijn mening te uiten.
  • gelegenheid om je mening te laten horen en invloed te hebben vb: de gemeente organiseert een inspraakavond inspraak eisen [eisen dat er naar je wensen geluisterd wordt]
  • Def.: naar aanleiding van inspraak door burgers en overheden kunnen er nog wijzigingen worden meegenomen in conceptbesluiten. Toelichting: In Nederland volgt na publicati...
  • 1) Ingeving 2) Innerlijke aansporing 3) Inspiratie 4) Inval 5) Inwendig 6) Medezeggenschap 7) Recht van medebestuur 8) Zeggenschap 9) Zeggingskracht
  • Toon uitgebreidere definities