heilig

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ˈhɛiləx]

1) met bijzondere godsdienstige betekenis religie
Voorbeelden:  `iemand heilig verklaren`,
`In India is de koe een heilig dier.`
de heilige Vader  (de paus)
het Heilige Land  (Palestina)
een heilig boontje  (iemand die schijnheilig is)

2) oprecht
Voorbeelden:  `Er heerst heilige verontwaardiging over de martelingen.`,
`heilig van plan zijn te stoppen met roken`
Synoniem:  serieus

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
deugdzaam dierbaar gecanoniseerd gemeend gewijd glorierijk serieus verheerlijkt verheven zalig profaan (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• iemand het heilig kruis achterna geven (=van iemand hopen dat hij nooit meer terugkomt)
• het heilig kruis achterna geven (=hopen dat iets of iemand nooit meer terugkomt)
• geen heilig boontje zijn (=zich niet altijd even braaf voordoen)
• een heilig huisje (=een herberg - een (voor de betrokkene) onaantastbare waarheid)
• een heilig boontje zijn (=erg braaf zijn)
Toon alle 6 spreekwoorden die heilig bevatten

Intensiveringen
Hoe kun je met heilig een ander begrip versterken?
heilig ontzag; heilig overtuigd van; heilig voornemen; heilige verontwaardiging;

7 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, -st), godswaardig, goddelijk; hemelsch; plechtig, -lijk, op heilige wijze; de -e Geest; de...
  2. wie door god is uitgekozen vb: de heilige maagd Maria was de moeder van Jezus de Heilige Vader [de paus] een heilig boontje [iemand die doet alsof hij erg braaf is]
  3. •door wijding aan het goddelijke bijzonder gemaakt.
  4. 1) Deugdzaam 2) Dierbaar 3) Gecanoniseerd 4) Geestelijk volmaakt 5) Gelovig 6) Gemeend 7) Gewijd 8) Glorierijk 9) Godsdienstig 10) Hemelsgezind 11) Onaanraakbaar 12) Onaa...
  5. spiritueel zuiver en heel.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met heilig:
heiligdeheiligdenheiligdomheiligdommenheiligeHeilige GeestHeilige Stoelheiligenheiligenbeeldheiligenvereringheiligheidheiligschennersheiligschennisheiligschennissenheiligt

Deze woorden eindigen op heilig:
ontheiligschijnheiligonheilig

Herkomst volgens etymologiebank.nl
heilig (gewijd; volmaakt; onaantastbaar)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `heilig` kennen.