profaan

bijv.naamw.
Uitspraak:  [pro'fan]

de wereld betreffend en niet het geestelijk of kerkelijk leven
Voorbeeld:  `Het klooster bezit ook een collectie profane beelhouwwerken uit de renaissance.`
Synoniem:  werelds

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aards blasfemisch goddeloos godslasterend godslasterlijk ongewijd oningewijd ontheiligend seculair wereldlijk werelds heilig (antoniem)

10 definities op Encyclo
  1. niet kerkelijk vb: dat is een profaan gebruik Synoniem: wereldlijk Tegenstelling: spiritueel waaruit gebrek aan eerbied voor het heilige blijkt vb: meneer Krul sloeg prof...
  2. Let op: Spelling van 1858 oningewijd, ontwijd; wereldlijk, goddeloos, roekeloos; onheilig, met de godsdienst spottend; profane geschiedenis, de algemeene of ongewijde (ni...
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (...aner, -st), oningewijd, ongewijd, onheilig, heiligschennend; niet-bijbelsch; de profane schr...
  4. Niet religieus.
  5. [Levensbeschouwing] werelds
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
profaan (werelds)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 78% van de Nederlanders en 85% van de Vlamingen het woord `profaan`.