de geheimhouding

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [xəˈhɛimhɑudɪŋ]
Verbuigingen:  geheimhouding|en (meerv.)

het geheim houden
Voorbeeld:  `iemand geheimhouding opleggen`
de geheimhouding schenden  ((iets) openbaar maken)
iemand informatie geven onder strikte geheimhouding  (iemand informatie geven op voorwaarde dat hij die niet aan anderen doorgeeft)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
discretie kiesheid

3 definities op Encyclo
  1. het niet bekend maken vb: ik vraag je om geheimhouding op dit punt
  2. 1) Bewimpeling 2) Discreet 3) Discretie 4) Embargo 5) Kiesheid 6) Taciturniteit 7) Verzwijging
  3. Beoefenaars van sommige beroepen, zoals artsen, psychologen en advocaten, hebben het recht en soms zelfs de plicht om bepaalde informatie geheim te houden. Zo beschermen...
Toon uitgebreidere definities