flitsdaten

werkw.
Afbreekpatroon:  'flits - da - ten
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  flitsdatete (verl.tijd )
Vervoegingen:  geflitsdatet (volt.deelw.)

groep mensen die elkaar d.m.v. korte afspraken leren kennen om partner te vinden
Voorbeeld:  `bij het flitsdaten spreek je 3 minuten met iemand, en dan komt de volgende weer`
Synoniem:  mogelijke partners keuren