evenredig

bijv.naamw.
Uitspraak:  [evə(n)'redəx]

in gelijke verhouding
Voorbeelden:  `Je salaris is evenredig aan de gewerkte uren.`,
`een evenredig deel van de opbrengst krijgen`,
`In dit college zijn werkgevers en werknemers evenredig vertegenwoordigd.`
Antoniem:  onevenredig
Synoniemen:  naar rato, proportioneel
(van twee afhankelijke dingen) recht evenredig  (gelijk opgaand) `De kosten van kopiëren zijn recht evenredig met het aantal kopieën: als één kopie 15 cent kost, kosten drie kopieën 45 cent.`
omgekeerd evenredig  ((van twee afhankelijke dingen) als het ene met een bepaalde factor toeneemt en het andere met dezelfde factor afneemt) `Als je twee keer zo hard loopt, duurt de wandeling twee keer zo kort: de tijd die je nodig hebt is omgekeerd evenredig met je snelheid.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
gelijk percentsgewijs proportioneel

Taaladvies
Naar rato / naar rata / pro rato / pro rata: Wat is de correcte uitdrukking om een evenredigheid weer te geven: < i>naar rato< /i>, < i>naar rata< /i>, < i>pro rato< /i> of < i>pro rata< /i>?

3 definities op Encyclo
  1. wordt groter als iets anders groter wordt en kleiner als iets anders kleiner wordt vb: het loon is evenredig aan het aantal uren dat je werkt evenredige vertegenwoordigin...
  2. 1) Equaal 2) Evenmatig 3) Gelijk 4) Harmonieus 5) Harmonisch 6) In de juiste verhouding 7) In een passende verhouding 8) In gelijke mate 9) In gelijke verhouding 10) In g...
  3. [Nederlands] in gelijke verhouding
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met evenredig:
evenredigheid

Deze woorden eindigen op evenredig:
onevenredig

Herkomst volgens etymologiebank.nl
evenredig (in gelijkblijvende verhouding staande)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `evenredig`.