het diploma

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [diˈploma]
Verbuigingen:  diploma|'s (meerv.)

officieel papier dat bewijst dat je voor een examen geslaagd bent
Voorbeelden:  `schooldiploma`,
`zwemdiploma`,
`tandartsdiploma`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
akte bewijs certificaat charter getuigschrift oorkonde papier

13 definities op Encyclo
  1. Bij het met succes afronden van bepaalde opleiding wordt een diploma verkregen. Dit geldt voor het algemeen vormend onderwijs (avo), het voorbereidend wetenschappelijk on...
  2. Een diploma is een krachtens de wet erkend document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat de bezitter een omschreven kwalificatie behaald heeft.
  3. zie dubbelblad
  4. Let op: Spelling van 1858 vrijheidsbrief; acte van aanstelling; oorkonde. Diplomaat, een oorkonden-kenner, een gezantschapskundige. Diplomatica, diplomatie, de oorkondenl...
  5. Een getuigschrift dat op een wettelijk bepaalde manier de toegang regelt tot vervolgonderwijs.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met diploma:
diploma'sdiplomaatdiplomatendiplomatencorpsdiplomatiediplomatiekdiplomatisch

Deze woorden eindigen op diploma:
schooldiplomaverkeersdiplomazwemdiploma

Herkomst volgens etymologiebank.nl
diploma (getuigschrift)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `diploma` kennen.