emissiehandel

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  emissiehandeltje

handel tussen bedrijven of landen in emissierechten
Voorbeeld:  `Let wel, emissie betekent hier de uitstoot van schadelijke stoffen`


Bron: WikiWoordenboek.

2 definities op Encyclo
  1. Aardrijkskunde De handel in emissierechten die landen of bedrijven het recht geven om bepaalde broeikasgassen uit te stoten.
  2. Emissiehandel is de handel in emissierechten. Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om bepaalde broeikasgassen of andere schadelijke gassen uit te stoten. H...
Toon uitgebreidere definities