de diplomaat

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [diploˈmat]
Verbuigingen:  diplo|maten (meerv.)

de diplo|mate

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [diploˈ|matə]
Verbuigingen:  diplomate|n (meerv.)

1) iemand die als beroep in het buitenland zorgt voor de politieke relaties met zijn eigen land
Voorbeeld:  `carrièrediplomaat`

2) iemand die met de voorzichtigheid van een diplomaat handelt
Voorbeeld:  `Hij heeft die moeilijke zaak goed opgelost. Een echte diplomaat!`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
ambtenaar onderhandelaar

6 definities op Encyclo
  1. 1) Afgezant 2) Ambassadeur 3) Ambtenaar 4) Attaché 5) Beroep 6) Consul 7) Geklede jas 8) Gevolmachtigde van een staat 9) Gezant 10) Handig man 11) Legaat 12) Onderhandel...
  2. [Nederlands] iemand die betrekkingen van eigen land behartigt
  3. Eng: diplomat [diplomatiek recht] persoon die de buitenlandse betrekkingen van zijn land behartigt; tacticus. Persoon die zich met grote omzichtigheid …
  4. Een diplomaat of attaché is iemand die aan diplomatie tussen twee landen doet. Onder het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) genieten diplomaten diploma...
  5. ambtenaar die zorgt voor contact tussen eigen regering en een buitenlandse regering vb: omdat zijn vader diplomaat is, wonen ze altijd in het buitenland
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
diplomaat (overheidsfunctionaris, inz. zijn land vertegenwoordigend in het buitenland; onderhandelaar; voo)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `diplomaat` kennen.