defileren

werkw.
Afbreekpatroon:  de - fi - 'le - ren
Herkomst:  «Frans
Vervoegingen:  defileerde (verl.tijd )
Vervoegingen:  gedefileerd (volt.deelw.)

in smalle rijen voorbijtrekken
Voorbeeld:  `Tijdens de parade defileerden de troepen voor de generaal.`
Synoniem:  marcheren


Synoniemen
paraderen uitrafelen voorbijtrekken

5 definities op Encyclo
  • [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Defileren``] 1o. Den terugtogt door een défilé verrigten. Zie Evolutiën; 2o. Het voorbijmarcheren langs een hoogeren bevelhebber...
  • 1) Uitrafelen 2) Voorbij marcheren 3) Voorbijtrekken in gelederen 4) Voorbijtrekken
  • Het zodanig inrichten van een vestingwerk dat kwetsbare wallen of muren gedekt zijn tegen vijandelijk vuur en waarneming; zie defilement.
  • het zodanig inrichten van een vestingwerk dat kwetsbare wallen of muren gedekt zijn tegen vijandelijk vuur en waarneming; zie defilement
  • in smalle formatie voorbijtrekken Jaar van herkomst: 1681 (Aanv WNT )
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    defileren (in smalle formatie voorbijtrekken)