Synoniemen
feitelijk in feite

Spreekwoorden en zegswijzen
• de jure et de facto (=volgens het recht en de feiten)
Naar de spreekwoorden

12 definities op Encyclo
1) (lat) Feitelijk.
2) Let op: Spelling van 1858 Lat., met de daad, eigenmagtig. De facto et absque jure, uit eigene magt en zonder regt, eigendunkelijk en wederregtelijk
3) (l). Feitelijk.
4) rechtswetenschap: Latijn: feitelijk, zonder zich over de juridische implicaties uit te spreken. Bijv. ~ erkenning van N ...
5) De facto is een Latijnse uitdrukking die "in feite" of "in de praktijk" betekent, te onderscheiden van de jure of "formeel", dat verwijst naar een officiële regeling zo...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
de facto (feitelijk)