de curator

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ky'ratɔr]
Verbuigingen:  curator|en (meerv.)

de cura|trice

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ky'ra|trisə]
Verbuigingen:  curatrice|s (meerv.)

door de rechter aangewezen persoon die het beheer heeft over de bezittingen van iemand die onder curatele staat of die failliet is
Voorbeeld:  `De curatoren wikkelen de claims van de schuldeisers af.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beheerder boedelredder voogd

25 definities op Encyclo
  1. 1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de cur...
  2. proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getro...
  3. verzorger, voogd, zaakgelastigde, een door de rechtbank benoemde beheerder van goederen, geld, zaken etc. van een getrouwde vrouw of minderjarige tegen bv haar man of voo...
  4. Door de rechter aangestelde persoon die optreedt namens de onder curatele gestelde. Tevens: de persoon aan wie de afwikkeling van een faillissement is opgedragen.
  5. Iemand die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). In faillissementen is de curator dege...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met curator:
curatorencuratoriacuratoriumscurators

Deze woorden eindigen op curator:
procurator

Herkomst volgens etymologiebank.nl
curator (beheerder)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 98% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `curator`.