de correlatie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [kɔrə'la(t)si]
Verbuigingen:  correlatie|s (meerv.)

manier waarop iets samenhangt met iets anders
Voorbeelden:  `een correlatie tussen twee verschijnselen`,
`correlatiecoëfficiënt als maat voor de samenhang`
Synoniem:  samenhang

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
band interactie relatie samenhang verband verbinding wisselwerking

20 definities op Encyclo
  1. wederzijdse relatie, onderlinge verbondenheid
  2. Lineaire samenhang tussen twee verschillende metingen. Als voorbeeld nemen we het ziekteverzuim onder medewerkers in procenten: Leeftijdsgroep - ziekteverzuim 18-25: 4...
  3. • [medisch] [wiskunde] samenhang.
  4. Een maatstaf die weergeeft wat de mate van samenhang is tussen het rendement van twee variabelen (bijvoorbeeld aandelen of obligaties). De correlatie kan een waarde aanne...
  5. Men spreekt van correlatie als er sprake is van een samenhang tussen variabelen in (reeksen van) metingen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een logische correlatie tussen de te...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met correlatie:
correlatiefcorrelaties

Herkomst volgens etymologiebank.nl
correlatie (wederzijdse betrekking)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 96% van de Nederlanders en 91% van de Vlamingen het woord `correlatie`.