de conclusie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [kɔŋˈklyzi]
Verbuigingen:  conclusie|s (meerv.)

besluit na onderzoek of goed nadenken
Voorbeeld:  `Ik kom tot de conclusie dat ons plan niet goed is.`
Synoniem:  slotsom
een conclusie trekken uit  (een besluit nemen op basis van) `Uit de discussie trek ik de conclusie dat er maatregelen genomen moeten worden.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
eindoordeel eindsom gevolgtrekking slotbeschouwing slotsom

11 definities op Encyclo
 • wat je eruit opmaakt vb: welke conclusie trek je hieruit? hij kwam tot de conclusie dat ze gek was [hij besloot dat ze gek was]
 • gerechtelijk recht: gerechtelijke stukken waarin partijen (normaal via hun advocaten) stelling innemen over het geschil ...
 • 1. (c) Elk der beweringen en vertogen van de (vertegenwoordigers van de) partijen in een burgerlijk proces. Zie Conclusie van eis, Conclusie van antwoord, Conclusie van R...
 • Algemeen: advies van het openbaar ministerie (procureur-generaal of advocaat-generaal) aan de Hoge Raad gedurende de behandeling van een cassatie(beroep). In het burgerli...
 • •besluit, gevolgtrekking, bevinding. (+audio)
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met conclusie:
  conclusiefconclusies

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  conclusie (gevolgtrekking)