het collectivisme

zelfst.naamw.

1) het stellen van het belang van de gemeenschap boven dat van het individu

2) economisch stelsel dat alle productiemiddelen tot gemeenschappelijk eigendom wil maken


Bron: WikiWoordenboek.

7 definities op Encyclo
  1. De collectiviteit staat centraal. De mens wordt niet als individu benaderd maar als onderdeel van een groter geheel. Iedereen wordt gelijk behandeld en heeft dezelfde rec...
  2. •het stellen van het belang van de gemeenschap boven dat van het individu. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
  3. 1) Massavorming
  4. Collectivisme is de onderschikking van het individu aan de groep – of dit het ras, de klasse of de staat is, maakt geen verschil. Collectivisten ijveren primair voor he...
  5. stroming die het collectieve belang boven het belang van individuen stelt.
Toon uitgebreidere definities