de biodiversiteit

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bijodivɛrzi'tɛit]

variatie van biologische soorten in een ecologisch systeem
Voorbeeld:  `afnemende biodiversiteit door ontbossing`

© Kernerman Dictionaries.

15 definities op Encyclo
  1. Verscheidenheid van het leven in al zijn vormen, combinaties en organistatieniveau`s (bijvoorbeeld op genetisch vlak, op vlak van soorten en op vlak van ecosystemen). De ...
  2. (Zie ook Fruit ABC en fruitboek ) De algemene verscheidenheid aan soorten en soortexemplaren binnen een welbepaald gebied. Tracht meerdere fruitsoorten en rassen in je tu...
  3. biologische verscheidenheid, aantal soorten planten en dieren
  4. De verscheidenheid van levensvormen. Op aarde leven naar schatting 50 miljoen soorten planten en dieren. De laatste tientallen jaren sterven soorten sneller uit dan ooit ...
  5. de verscheidenheid aan fauna en flora in een gebied.
Toon uitgebreidere definities