het engagement

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ɑŋgaʒə'mɛnt]
Verbuigingen:  engagement|en (meerv.)

1) situatie dat je je ergens bij betrokken voelt
Voorbeelden:  `Het engagement van werknemers is belangrijk maar niet vanzelfsprekend.`,
`sociaal en maatschappelijk engagement`
Synoniem:  betrokkenheid

2) verplichting of belofte met iets of iemand een band te hebben of iets te doen
Voorbeelden:  `het engagement aangaan om actief deel te nemen aan de werkzaamheden`,
`Je kunt je eenmalig inschrijven of een vast engagement aangaan met een therapeut en iedere week komen.`
Synoniem:  verbintenis

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
betrokkenheid verbintenis verloving

8 definities op Encyclo
  1. Term uit de literatuurkritiek voor een literatuuropvatting van auteurs die het belang van hun teksten niet in de literaire aspecten ervan zien, maar in een buiten de lite...
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), verbindtenis, verplichting, belofte van dienstverrichting; verloving. *...GEREN, [bedrijvend werkwoord] ZICH -, ww. [gelijkv...
  3. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Engagement``] Vrijwillige dienstverbindtenis. Zich engageren, vrijwillig dienst nemen. Reëngagement, vernieuwde dienstverbindtenis...
  4. •het belang hechten aan een maatschappelijke kwestie.
  5. 1) Aanneming 2) Betrokkenheid 3) Betrokkenheid bij sociale problemen 4) Maatschappelijke betrokkenheid 5) Verbintenis 6) Verloving
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met engagement:
engagementen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
engagement

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 93% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `engagement`.