de betrouwbaarheid

zelfst.naamw. (v.)

Hoe betrouwbaar iets of iemand is


Synoniemen
degelijkheid deugdelijkheid eerlijkheid geloofwaardigheid soliditeit stevigheid waarschijnlijkheid

24 definities op Encyclo
 • Mate waarin een bij een meting gevonden waarde in overeenstemming is met de werkelijke waarde. Synoniem: Reproduceerbaarheid. De maat voor de nauwkeurigheid van de betrou...
 • Def.: het vermogen een functie te vervullen in een bepaalde omgeving gedurende een van tevoren bepaalde periode, belastingswisselingen of gebeurtenissen
 • Mate waarin het systeem blijft functioneren, ook tijdens storingen Synoniem:
 • Def.: de gevoeligheid van een meetontwerp voor modelfouten Toelichting: gevoeligheid - controleerbaarheid
 • Syn.: Indicatie idealisatie ; indicatie kwaliteit meetresultaat Def.: beschrijving van de betrouwbaarheid van het rekenmodel of van de schematisatie, dan wel van de waard...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met betrouwbaarheid:
  betrouwbaarheidsintervalbetrouwbaarheidsintervallen

  Deze woorden eindigen op betrouwbaarheid:
  onbetrouwbaarheid