backflippen

werkw.
Afbreekpatroon:  'back - flip - pen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  backflipte (verl.tijd )
Vervoegingen:  gebackflipt (volt.deelw.)

1) salto achterover sport
Voorbeeld:  `als de grote airbag bij Snowworld aanwezig is, kun je consequentieloos backflippen `

2) een link in een persoonlijk profiel op internet plaatsen automatisering
Voorbeeld:  `met een button die je in je browser kan opslaan kun je een site backflippen`