armoe

zelfst.naamw. (de)

is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften, armoede
Voorbeeld:  `Armoe in Nederland is is iets anders dan armoe in Ghana.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
ellende misère narigheid nood schamelheid

Spreekwoorden en zegswijzen
• het is daar armoe troef. (=daar heerst grote armoede.)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Wat is juist: in arren moede of van armoede? Zie in arren moede / van armoede

1 definitie op Encyclo
  • 1) Behoefte 2) Behoeftig bestaan 3) Behoeftige omstandigheden 4) Behoeftige toestand 5) Behoeftigheid 6) Ellende 7) Gebrek 8) Gebrek aan de eerste levensbehoefte 9) Gebre...
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met armoe:
    armoedearmoedebestrijdingarmoedegrensarmoedigarmoedigheidarmoedzaaier