arbeidsintensief

bijv.naamw.
Verbuigingen:  arbeidsintensiever
Verbuigingen:  arbeidsintensiefst

veel arbeid nodig hebbende
Voorbeeld:  `De tuinbouw is een arbeidsintensieve bedrijfstak.`


Bron: WikiWoordenboek.

11 definities op Encyclo
  1. wanneer bij het produceren relatief veel arbeid wordt gebruikt. De productiefactor arbeid overheerst.
  2. De productiefactor wordt, in vergelijking met de andere productiefactoren, in sterke mate benut.
  3. Om het werk uit te voeren zijn veel arbeiders nodig. Dit in tegenstelling tot arbeidsextensief.
  4. Vorm van werken waarbij veel handkracht nodig is en weinig machines worden gebruikt.
  5. Onder arbeidsinkomensquote wordt de loonsom van werknemers in de marktsector verstaan plus een aan zelfstandigen toegerekend arbeidsinkomen, gedeeld door de toegevoegde ...
Toon uitgebreidere definities