het applaus

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ɑˈplɑus]

handgeklap waarmee het publiek aangeeft dat het iets mooi of goed vindt
Voorbeelden:  `een musicus met daverend applaus verwelkomen`,
`onder luid applaus`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
applaudiseren bijval handgeklap klappen ovatie

Intensiveringen
Hoe kun je applaus krachtiger uitdrukken?
daverend applaus; ovationeel applaus; stormachtig applaus;

6 definities op Encyclo
  • Applaus (Latijn applaudere, slaan op, klappen), is een uiting van waardering waarbij de handen op elkaar worden geslagen. Soms wordt applaus ruimer opgevat: een manier o...
  • •geklap in de handen als teken van goedkeuring of bewondering.
  • het in de handen klappen als beloning voor een optreden vb: er klonk een daverend applaus na de voorstelling
  • 1) Algemene toejuiching 2) Applaudisseren 3) Bewondering 4) Bijval 5) Bijvalsbetuiging 6) Geklap 7) Goedgezind 8) Handengeklap 9) Handgeklap 10) Huldebetoon 11) Instemmin...
  • handgeklap Jaar van herkomst: 1859 (WNT )
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    applaus (handgeklap)