het applaus

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ɑˈplɑus]

handgeklap waarmee het publiek aangeeft dat het iets mooi of goed vindt
Voorbeelden:  `een musicus met daverend applaus verwelkomen`,
`onder luid applaus`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
applaudiseren bijval handgeklap klappen ovatie

Intensiveringen
Hoe kun je applaus krachtiger uitdrukken?
daverend applaus; ovationeel applaus; stormachtig applaus;

6 definities op Encyclo
  1. het in de handen klappen als beloning voor een optreden vb: er klonk een daverend applaus na de voorstelling
  2. Lat. applausus. Handgeklap (voetgestamp) als teken van goedkeuring of bewondering. bijv: met applaus begroeten, een daverend applaus, applausmachine (tv), applauswissel, ...
  3. •geklap in de handen als teken van goedkeuring of bewondering.
  4. 1) Algemene toejuiching 2) Applaudisseren 3) Bewondering 4) Bijval 5) Bijvalsbetuiging 6) Geklap 7) Goedgezind 8) Handengeklap 9) Handgeklap 10) Huldebetoon 11) Instemmin...
  5. Applaus (Latijn applaudere, slaan op, klappen), is een uiting van waardering waarbij de handen op elkaar worden geslagen. Soms wordt applaus ruimer opgevat: een manier o...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
applaus (handgeklap)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `applaus` kennen.