de aanleiding

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  anlɛidɪŋ]
Verbuigingen:  aanleiding|en (meerv.)

wat iets laat gebeuren
Voorbeeld:  `zakennieuws dat de aanleiding is voor een koerssprong op de beurs`
Synoniem:  reden
naar aanleiding van  (ertoe gebracht door) `Naar aanleiding van uw advertentie, schrijf ik u dat ...`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanzet gelegenheid oorzaak reden voorwendsel

5 definities op Encyclo
  1. omstandigheid die iets ten gevolge heeft Jaar van herkomst: 1614 (WNT )
  2. wat tot gevolg heeft dat iets gebeurt vb: naar aanleiding van uw brief moet ik u het volgende vertellen.
  3. [Geschiedenis] directe oorzaak
  4. •datgene wat iets tot gevolg heeft.
  5. 1) Aanleidende oorzaak 2) Aanzet 3) Beweegreden 4) Bron (fig.) 5) Directe reden 6) Drijfveer 7) Gelegenheid 8) Motief 9) Omstandigheid die iets doet geschieden 10) Omstan...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met aanleiding:
aanleidingen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
aanleiding (omstandigheid die iets teweegbrengt)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `aanleiding` kennen.