I het Nederlands

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈnedərlɑn(t)s]

taal die in Nederland, Vlaanderen en Suriname wordt gesproken
Voorbeeld:  `Ruim twintig miljoen mensen spreken Nederlands.`


II Nederlands

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ˈnedərlɑn(t)s]

wat te maken heeft met Nederland of de Nederlandse taal
Voorbeelden:  `de Nederlandse tuinbouw`,
`een Nederlandse tekst`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
Hollands

Taaladvies
  1. Franstalig: (hoofdletter?) Worden woorden als frans-, engels- en duitstalig met een kleine letter of met een hoofdletter geschreven?
  2. Nationaliteit Nederlands / Nederlandse: Wat vul je in als je op een formulier je nationaliteit moet aangeven? Moet het zijn Nederlands of Nederlandse?
  3. Niet / geen goed Nederlands: (Hij spreekt -) Wat is juist: Hij spreekt niet goed Nederlands of Hij spreekt geen goed Nederlands?


Intensiveringen
Hoe kun je Nederlands krachtiger uitdrukken?
Nederlands als boerenkool; Nederlands als haring met uitjes;

6 definities op Encyclo
  1. Verwijst naar de cultuur van de moderne natie Nederland, of meer algemeen naar culturen die hetzelfde gebied langs de Noordzeekust in Noordwest-Europa hebben bewoond. Wor...
  2. • [taal] een Germaanse taal die gesproken wordt in Nederland, Vlaanderen, Suriname en op de Nederlandse Antillen en Aruba.
  3. 1) Belgische taal 2) Europese taal 3) Germaanse taal 4) Hollands 5) Leervak op school 6) Nederduits 7) Schoolvak 8) Taal 9) Taal op curaçao 10) Vak op school 11) Zuid-af...
  4. Rond de Tachtigjarige Oorlog als nationale taal ontstaan op basis van het scala aan Nederduitse dialecten dat in de prille Republiek gesproken werd. Een belangrijke rol ...
  5. Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname, de drie lidstaten van de Nederlandse Taalunie, een ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met Nederlands:
Nederlands-AntilliaanNederlands-AntilliaansNederlands-AntilliaanseNederlands-AntillianenNederlands-hervormdNederlandseNederlandstalig

Deze woorden eindigen op Nederlands:
OudnederlandsStandaardnederlandsvernederlandsNieuwnederlandsMiddelnederlands

Herkomst volgens etymologiebank.nl
nederlands