Centraal-Afrikaans

bijv.naamw.
Uitspraak:  [sɛntralafri'kans]

wat afkomstig is uit Centraal-Afrika of wat met Centraal-Afrika te maken heeft

© Kernerman Dictionaries.

Deze woorden beginnen met Centraal-Afrikaans:
Centraal-Afrikaanse