CO2-neutraal

bijv.naamw.
Uitspraak:  [seotwenø'tral]

die of dat geen CO2 uitstoot of de uitstoot van CO2 compenseert door bossen te planten
Voorbeelden:  `CO2-neutraal ondernemen`,
`een CO2-neutrale organisatie`,
`CO2-neutraal vliegen met een milieubewust reisbureau`

© Kernerman Dictionaries.

4 definities op Encyclo
  1. Het begrip voor een proces waarbij het actuele globale aandeel CO2 onveranderd blijft. Bij vebranding van hout is het aandeel CO2 gelijk als wanneer het door verrotting i...
  2. Is het streven van organisaties en ondernemingen om de hoeveelheid broeikasgassen die worden uitgestoten te vermijden of te compenseren. In het laatste geval kunnen daarv...
  3. Verbruik van elektriciteit waarbij de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt.
  4. een waterschap is CO2-neutraal als de hoeveelheid CO2 die door het energiegebruik binnen een waterschap wordt geproduceerd, even groot is als de vermeden CO2-emissie doo...
Toon uitgebreidere definities