het Arbitragehof

zelfst.naamw.

rechtscollege dat toeziet op de naleving van de grondrechten en de bevoegdheidsverdeling tussen staat, gemeenschappen en gewesten
Voorbeeld:  `Het Arbitragehof is van groot belang voor het evenwicht tussen de verschillende gewesten en de centrale overheid.`


Bron: WikiWoordenboek.

1 definitie op Encyclo
  1. Fr: Cour d`arbitrage gerechtelijk recht grondwettelijk rechtscollege dat de verenigbaarheid van wetten, decreten en ordonnanties met de grondrechten …
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
arbitragehof