de zorgboerderij

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  zorgboerderijen
Verbuigingen:  zorgboerderijtje

een landbouwbedrijf waar mensen met een integratieproblematiek omwille van ziekte, handicap, problematische opvoedingssituatie, (licht) delinquent verleden in staat te zijn geacht aan een aangepaste dagbesteding geholpen worden om zich voor zover mogelijk te (re-)integreren in de samenleving.
Voorbeeld:  `De zorgboerderij liep zeer goed en floreerde dankzij de mensen met een beperking.`


Bron: WikiWoordenboek.

4 definities op Encyclo
  1. (Voormalig) agrarisch bedrijf dat zorg aanbiedt, zoals kinderopvang of gehandicaptenzorg.
  2. boerderij waar mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking of met psychische klachten begeleid eenvoudige werkzaamheden kunnen verrichten en soms ook kunn...
  3. Agrarisch bedrijf waar mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking, psychiatrische cliënten of zorgbehoevende ouderen met een zorg- of hulpvraag terechtkunnen...
  4. Zorgboerderijen of kijkboerderijen zijn landbouwbedrijven waar mensen met een integratieproblematiek omwille van ziekte, handicap, problematische opvoedingssituatie, (li...
Toon uitgebreidere definities