de zienswijze

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  ['zinswɛizə]
Verbuigingen:  zienswijze|n (meerv.)

1) mening over een zaak en hoe die moet worden aangepakt
Voorbeeld:  `uiteenlopende zienswijzen`
Synoniem:  visie

2) reactie op een voorstel van de overheid
Voorbeelden:  `een zienswijze indienen`,
`een zienswijze op een ontwerp-bouwbesluit`,
`Zienswijzen moeten binnen uiterlijk zes weken worden ingediend.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
denkbeeld gezichtspunt idee interpretatie inzicht kijk lezing mening oordeel opinie opvatting standpunt visie

6 definities op Encyclo
  1. de manier waarop je ergens naar kijkt en erover oordeelt vb: hij heeft een andere zienswijze op de politiek dan ik Synoniemen: visie kijk
  2. Def.: het schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken van de mening n.a.v. een aanvraag of een ontwerpbeschikking.
  3. 1) Beschouwingswijze 2) Beschouming 3) Beschouwing 4) Denkbeeld 5) Denkwijze 6) Gezichtspunt 7) Idee 8) Interpretatie 9) Inzicht 10) Inzien 11) Kijk 12) Lezing 13) Mening...
  4. Eng: opinion [asielrecht] reactie van de asielzoeker op het voornemen om de asielaanvraag af te wijzen. (bron: Min. Jus.) Art 39 vw 2000 - Zie ook hore…
  5. [bestuursrecht] - Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende (een natuurlijke of rechtspersoon) aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerp-bes...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met zienswijze:
zienswijzen

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `zienswijze`.