de inbreng

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['ɪmbrɛŋ]
Verbuigingen:  inbreng|en (meerv.)

wat je doet of geeft om iets te laten lukken
Voorbeelden:  `Ze heeft nauwelijks inbreng in vergaderingen.`,
`Dank voor je gewaardeerde inbreng.`,
`Zonder uw inbreng was het niet gelukt.`
Synoniem:  bijdrage

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aandeel bijdrage

6 definities op Encyclo
  1. Inbreng is de plicht van een erfgenaam om aan hem tijdens leven gedane schenkingen op te stellen (in te brengen) bij de nalatenschap ter berekening van ieders erfdeel. Sc...
  2. wat iemand naar voren brengt vb: zijn inbreng in de discussie was minimaal
  3. [ondernemingsrecht] het in de onderneming gestoken eigen geld of eigen middelen Art 191a Boek 2 BW en 204a Boek 2 BW…
  4. [erfrecht] waarde van hetgeen de ontvanger van een erflater als schenking heeft ontvangen en die hij in de nagelaten boedel moet terugbrengen. Door ~ …
  5. 1) Aanbreng 2) Aandeel 3) Bijdrage 4) Bijdrage die ik naar binnen draag 5) Collatie 6) Het ingebrachte 7) Inlage 8) Inleg 9) Inspraak 10) Invloed 11) Voorstel 12) Wat ech...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met inbreng:
inbrengen

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `inbreng`.