de werkinstructie

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  werkinstructies
Verbuigingen:  werkinstructietje

instructie die nodig is om werk uit te kunnen voeren
Voorbeeld:  `Deze werkinstructie beoogt een heldere handreiking te geven.`


Bron: WikiWoordenboek.

3 definities op Encyclo
  1. regels voor het werken
  2. Een in een samenhangende reeks uitvoeringsacties gespecificeerd voorschrift voor het uitvoeren van een activiteit. Toepassing en uitvoering vergen geen zelfstandige beoor...
  3. Een werkinstructie bevat instructies om werk zelfstandig uit te kunnen voeren. Een werkinstructie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: Een werkinstructie kan al...
Toon uitgebreidere definities